gras (Fioringras): Agrostis stolonifera

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 10: uiterst algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 70,5

Fioringras: Agrostis stolonifera