veldbies (Veelbloemige veldbies): Luzula multiflora

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 7: algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 10,2

Veelbloemige veldbies: Luzula multiflora