Geschiedenis

 1. In 1996, in de sfeer van de Witte Beweging en de Dutroux-crisis, was het pater Luc Versteylen van Helaba die het idee opperde om een bos aan te leggen op de breedste middenberm aller tijden, die van de E-19.
 2. 13 maart 2002: De stad Vilvoorde wil met de hulp van de Vlaamse Gemeenschap natuurgebieden en bossen uitbreiden onder andere in het Houtem bos.
  • Het bos moet een grotere buffer tussen woonwijk en autoweg gaan vormen. Bij het bezoek van milieuminister Vera Dua (Agalev) bleek grote eensgezindheid tussen stad en Vlaamse gemeenschap in de aanpak van de natuur in Vilvoorde. De geplande uitbreiding van het Houtem bos klonk Dua als muziek in de oren.
  • Houtem bos wordt groter dank zij de aankoop van terreinen van het leger (Peutie), Inter-Vilvoordse (IV), OCMW Vilvoorde, OCMW Brussel en enkele privé-gronden. Het zou dan in totaal 53 hectaren gaan beslaan
 3. 21 maart 2004: Stadsrandbos Houtem
  • In Houtem, langsheen de E19, op 21 maart 2004 werden de eerste bomen geplant in een Kom op tegen Kankerbos naar aanleiding van het eerste Boompjesweekend. In het globale plan is ook een hoogstamboomgaard met oude variëteiten voorzien en een speelbos: Op een oppervlakte van 3,5 hectare aan de Driestenbosstraat werden 7.500 bomen geplant.
  • Daags na zijn 80-jarige verjaardag gaat beeldhouwer Rik Poot op zondag 21 maart aan de Driestenbosstraat in Houtem (Vilvoorde) 80 nieuwe bomen aanplanten
 4. 26 maart 2004: Stille herdenking in Mechelen, maar de trein verstoort de verjaardag van het Wit Kinderbos: De viering verloopt in mineur want een deel van het bos moet wijken voor de aanleg van een spoorlijn naar de luchthaven. Het bos wordt in Houtem-Vilvoorde heraangeplant.
 5. Gedenkplaat
  Gedenkplaat

  Gedenkplaat van de vredesbeweging

  24 – 25 november 2005: VBV plant samen met de Vredesbeweging een “Vredesbos”, ‘Vereniging voor Bos in Vlaanderen’ vzw

 6. 04 augustus 2009:
  • Gilbert Dewaele en Rony Devoogdt gaan voor de eerste maal wandelen, doel: alles te inventariseren wat groeit en bloeit in en om het Houtem bos en dit op wekelijkse basis. De studiegroep de “Houtembossers” is geboren. Deze heeft helemaal niets te maken met enige andere vereniging.
 7. Het ANB gaat stap voor stap door met het aanplanten van bomen.
  • Zeer interessant is de opvolging van de omschakeling van pioniersplanten naar meer stabielere plantengroei.
 8. Op dinsdag 18 mei 2010 vervoegt Eddy De Ron de groep. Eddy is een verwoed fotograaf en neemt vanaf nu wekelijks foto’s van panorama’s en detailfoto’s van alle planten en dieren die ons pad kruisen.
 9. Maar ook Gilbert maakt geregeld zijn foto’s en Rony maakt studio-opnamen van naar huis meegenomen materiaal.
 10. Alle waarnemingen worden in een database bijgehouden zodat alle deelnemers continu op de hoogte gehouden worden hoe de lijsten van aanwezige planten en dieren langzaam langer worden. Op alle foto’s worden planten, dieren en paddenstoelen benoemd en wekelijks met elkaar gedeeld.
 11. Eind 2010 gaat ook Misj Spruyt mee op stap in het kader van zijn eindwerk voor natuurgids.
 12. In het voorjaar van 2012 houden we een PowerPointpresentatie voor een hele groep vertegenwoordigers van het ANB over de waarnemingen tot op deze dag waarbij we enkele opmerkingen maken voor behoud van enkele zeldzame planten en dieren.
 13. In juni 2012 starten we met het maken van panoramafoto’s op verschillende plaatsen in het gebied met het doel de groei en de steeds wisselende natuur vanuit dezelfde richting te bekijken.
 14. Op geregelde tijdstippen trekken vrijwilligers uit Houtem het Houtem bos in om stort en afval op te ruimen.
 15. Al een 4-tal jaren wordt in het najaar een geboortebos aangeplant door de familieleden van in het lopende jaar geboren kinderen. Er staan enkele borden met de namen er op.
 16. Op regelmatige basis gidsen we wandelaars en geïnteresseerden doorheen het gebied.
 17. Ook in het Houtem dorp en de wijk worden mooie waarnemingen genoteerd, in de wijk staan verschillende merkwaardige tropische bomen.
 18. 6 juni 2015: In aanwezigheid van verschillende schepenen beschermt Vilvoorde de zandbijenkolonie op de rand van de wijk en het Houtem bos en dit onder impuls van de Houtembossers.
 19. Langzaam groeit het idee om onze waarnemingen, die soms heel merkwaardige en zeldzame soorten omvat, met de bevolking van Houtem en omstreken te delen.
 20. De website is geboren.