Tag archieven: Rubens Dieren

Alle dieren die in het deelgebied Rubens waargenomen werden.

gans (Nijlgans): Alopochen aegyptiaca

-Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002: bezette uurhokken met broedzekerheid %: 50,1
-Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels, 2016: Soort, broedend in Vlaanderen die volledig of grotendeels afstammen van verwilderde vogels of waarvan de volledig wilde status niet geheel zeker is
-De Nijlgans heeft als natuurlijk verspreidingsgebied Afrika ten zuiden van de Sahara

Nijlgans: Alopochen aegyptiaca