Tag archieven: Tuin Rony Planten

Alle bacteriën, wieren, lichenen (=korstmossen), mossen en planten die in het deelgebied Tuin Rony waargenomen werden.

Gras – Pluimgierst – Panicum miliaceum

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: nt: neofyten waarvoor de criteria niet van toepassing zijn
-De plant is waarschijnlijk inheems in Midden-Azie en werd reeds zeer lang geleden (reeds in het jongere stenen tijdperk) gekweekt en is verwilderd gevonden.

Pluimgierst – Panicum miliaceum

ossentong – Overblijvende ossentong – Pentaglottis sempervirens

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: nt: neofyten waarvoor de criteria niet van toepassing zijn
-De plant komt oorspronkelijk uit Zuidwest-Europa en Klein-Azië
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 2: zeer zeldzaam
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 0,8

Overblijvende ossentong – Pentaglottis sempervirens

vogelmelk – Gewone vogelmelk – Ornithogalum umbellatum

=elfurenjuffertje (Gilbert)
-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 6: vrij algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 13,9

Gewone vogelmelk – Ornithogalum umbellatum

Haagbeuk – Carpinus betulus

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 9 (zeer algemeen)
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 27,1

Haagbeuk Lentebeelden – Carpinus betulus

Haagbeuk Herfstbeelden en Zaad – Carpinus betulus

Haagbeuk Zomerbeelden en plantengal van Haagbeukkromnerfmijt – Carpinus betulus

Haagbeuk Boomsilhouet van links naar rechts: Winter – Lente – Herfst met winterknoppen – Carpinus betulus

orchis – Brede wespenorchis – Epipactis helleborine

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 9 (zeer algemeen)
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 29,7

Brede wespenorchis – Epipactis helleborine

Brede wespenorchis – Epipactis helleborine