Categoriearchief: planten

rijk Plantae:
Lijst van alle waargenomen bacteriën, wieren, lichenen (=korstmossen), mossen en planten in Houtem. Eerst nederlandse naam, nadien wetenschappelijke naam.

kers – Japanse sierkers – Prunus serrulata

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: nt: neofyten waarvoor de criteria niet van toepassing zijn
-Komt van nature voor in het gebergte van West-China, in Korea, in Japan, op het eiland Izu Oshima, het eiland Honshu en in het noordwesten van het eiland Hokkaido.

Japanse sierkers – Prunus serrulata

Japanse sierkers – Prunus serrulata

Kandelaartje – Saxifraga tridactylites

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 5: vrij algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 4,8

Kandelaartje – Saxifraga tridactylites

Kandelaartje – Saxifraga tridactylites

wintergroen – Klein wintergroen – Pyrola minor

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: vb: met verdwijning bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 1: uiterst zeldzaam
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 0

Klein wintergroen – Pyrola minor

Klein wintergroen – Pyrola minor

Klein wintergroen – Pyrola minor

Klein wintergroen – Pyrola minor