Tag archieven: Rubens Totaal

Alle levende organismen die in het deelgebied Rubens waargenomen werden.

Grijskruid – Berteroa incana

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: nt: neofyten waarvoor de criteria niet van toepassing zijn
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 5: vrij algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 6,6
-Van oorsprong een soort van Oost-Europese en Centraal Aziatische steppes.

Grijskruid – Berteroa incana

Grijskruid – Berteroa incana