Tag archieven: Rubens Planten

Alle bacteriën, wieren, lichenen (=korstmossen), mossen en planten die in het deelgebied Rubens waargenomen werden.

Grijskruid – Berteroa incana

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: nt: neofyten waarvoor de criteria niet van toepassing zijn
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 5: vrij algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 6,6
-Van oorsprong een soort van Oost-Europese en Centraal Aziatische steppes.

Grijskruid – Berteroa incana

Grijskruid – Berteroa incana

Anna Paulownaboom – Paulownia tomentosa

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: nt: neofyten waarvoor de criteria niet van toepassing zijn
-Het natuurlijke verspreidingsgebied van de Anna Paulownaboom ligt in Centraal- en West-China.

Anna Paulownaboom – Paulownia tomentosa

Anna Paulownaboom – Paulownia tomentosa

Anna Paulownaboom – Paulownia tomentosa

Sleedoorn – Prunus spinosa

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 9 (zeer algemeen)
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 32,3

Sleedoorn Lentebeelden – Prunus spinosa

Sleedorn Zomer en Herfst beelden – Prunus spinosa

Sleedoorn Winterbeelden – Prunus spinosa