Tag archieven: Rubens Planten

Alle bacteriën, wieren, lichenen (=korstmossen), mossen en planten die in het deelgebied Rubens waargenomen werden.

Sleedoorn: Prunus spinosa

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 9 (zeer algemeen)
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 32,3

Sleedoorn Lentebeelden: Prunus spinosa

Sleedorn Zomer en Herfst beelden: Prunus spinosa

Sleedoorn Winterbeelden: Prunus spinosa