Tagarchief: Houtembos Planten

Alle bacteriën, wieren, lichenen (=korstmossen), mossen en planten die in het deelgebied Houtembos waargenomen werden.

Gierst: Pluimgierst: Panicum miliaceum

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: nt: neofyten waarvoor de criteria niet van toepassing zijn
-De plant is waarschijnlijk inheems in Midden-Azie en werd reeds zeer lang geleden (reeds in het jongere stenen tijdperk) gekweekt en is verwilderd gevonden.

Pluimgierst: Panicum miliaceum

Dessertbladen: Malva verticillata

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: nt: neofyten waarvoor de criteria niet van toepassing zijn
-Voorkomen: De plant is waarschijnlijk afkomstig uit Zuidoost-Azie en Ethiopie. Zij is vroeger veel gekweekt als artsenijgewas en ook nu nog als sierplant en komt bij ons, echter zeer zeldzaam, verwilderd voor.

Dessertbladen: Malva verticillata

Esparcette: Onobrychis viciifolia

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: nt: neofyten waarvoor de criteria niet van toepassing zijn
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 1: uiterst zeldzaam
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 0,1
-De plant komt bij ons zowel gekweekt als verwilderd voor. In het zuiden van Europa is hij langs de weg of in droge graslanden te vinden. De esparcette wordt gekweekt voor de toepassing als veevoer.

Esparcette: Onobrychis viciifolia