Tag archieven: Dorent Planten

Alle bacteriën, wieren, lichenen (=korstmossen), mossen en planten die in het deelgebied Dorent waargenomen werden.

hyacint – Basterdhyacint – Hyacinthoides x massartiana

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: nt: neofyten waarvoor de criteria niet van toepassing zijn
-Basterdhyacint Hyacinthoides x massartiana , de kruising tussen Spaanse hyacint Hyacinthoides hispanica en Wilde hyacint Hyacinthoides non-scripta

Basterdhyacint – Hyacinthoides x massartiana

bereklauw (Reuzenbereklauw): Heracleum mantegazzianum

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: nt: neofyten waarvoor de criteria niet van toepassing zijn
-Uit Zuidwest-Azië als tuinplant in Europa geïntroduceerd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 6: vrij algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 12,2

Reuzenbereklauw

Reuzenbereklauw: Heracleum mantegazzianum