Tagarchief: Dorent Planten

Alle bacteriën, wieren, lichenen (=korstmossen), mossen en planten die in het deelgebied Dorent waargenomen werden.

bereklauw (Reuzenbereklauw): Heracleum mantegazzianum

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: nt: neofyten waarvoor de criteria niet van toepassing zijn
-Uit Zuidwest-Azië als tuinplant in Europa geïntroduceerd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 6: vrij algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 12,2

Reuzenbereklauw

Reuzenbereklauw: Heracleum mantegazzianum

kruiskruid (Jacobskruiskruid): Jacobaea vulgaris

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 10: uiterst algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 46,4

Jacobskruiskruid met zebrarups van Sint-Jacobsvlinder: Jacobaea vulgaris

Jacobskruiskruid: Jacobaea vulgaris

Sleedoorn: Prunus spinosa

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 9 (zeer algemeen)
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 32,3

Sleedoorn Lentebeelden: Prunus spinosa

Sleedorn Zomer en Herfst beelden: Prunus spinosa

Sleedoorn Winterbeelden: Prunus spinosa

duizendknoop (Japanse duizendknoop): Fallopia japonica

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: nt: neofyten waarvoor de criteria niet van toepassing zijn
-Oorspronkelijk uit Japan.
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 8: algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 31,7

Japanse duizendknoop

Japanse duizendknoop: Fallopia japonica

Japanse duizendknoop: Fallopia japonica

sneeuwklokje (Gewoon sneeuwklokje): Galanthus nivalis

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: nt: neofyten waarvoor de criteria niet van toepassing zijn
-Oorsprong: Zuid-Europa
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 5: vrij algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 4

Sneeuwklokje: Galanthus nivalis

Gewoon sneeuwklokje: Galanthus nivalis

eik (Zomereik): Quercus robur

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 10: uiterst algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 78,8

Zomereik winterbeelden

Zomereik winterbeelden: Quercus robur

Zomereik lentebeelden

Zomereik lentebeelden: Quercus robur

Zomereik Zomerbeelden: Quercus robur

Zomereik Beelden late herfst

Zomereik Beelden late herfst: Quercus robur