vlier (Kruidvlier): Sambucus ebulus

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 3: zeldzaam
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 0,8

Kruidvlier: Sambucus ebulus