meidoorn (Eenstijlige meidoorn): Crataegus monogyna

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 10: uiterst algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 71,2

Eenstijlige meidoorn: Crataegus monogyna

Eenstijlige meidoorn: Crataegus monogyna