champignonparasol (Blanke champignonparasol): Leucoagaricus leucothites

-Rode Lijst Paddenstoelen Basisrapport Nederland 2008 – TNB Thans niet bedreigd – LC Least Concern

-Rode Lijst Paddenstoelen (1999) Vlaanderen: Momenteel niet bedreigd

Blanke champignonparasol: Leucoagaricus leucothites