eend (Krakeend): Anas strepera

-Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002: bezette uurhokken met broedzekerheid %: 21,2
-Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels, 2016: LC – Momenteel niet in gevaar (Least Concern)

Krakeend mannetje + vrouwtje

Krakeend mannetje + vrouwtje: Anas strepera