galmug (Wilgentopgalmug) – Wilg Plantengal: Rabdophaga terminalis

-Geen rode lijst gegevens

Wilgentopgalmug – Wilg Plantengal op Wilg (onder) + Gewone blaasbladbladwesp – Plantengal op Wilg (boven): Wilgentopgalmug: Rabdophaga terminalis