gans (Grote Canadese gans): Branta canadensis

-Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002: bezette uurhokken met broedzekerheid %: 49,2
-Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels, 2016: Soort, broedend in Vlaanderen die volledig of grotendeels afstammen van verwilderde vogels of waarvan de volledig wilde status niet geheel zeker is
-De Canadese Gans is een soort die afkomstig is uit Noord- Amerika

Canadese gans

Canadese gans: Branta canadensis