Glanshaver: Arrhenaterum elatius

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 10: uiterst algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 87,5

Glanshaver: Arrhenaterum elatius

Glanshaver: Arrhenaterum elatius

Glanshaver: Arrhenaterum elatius