goudhaan (Vuurgoudhaan): Regulus ignicapillus

-Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002: bezette uurhokken met broedzekerheid %: 24,8
-Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels, 2016: LC – Momenteel niet in gevaar (Least Concern)