Halsbandparkiet: Psittacula krameri

-Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002: bezette uurhokken met broedzekerheid %: 7,2
-Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels, 2016: Soort, broedend in Vlaanderen die volledig of grotendeels afstammen van verwilderde vogels of waarvan de volledig wilde status niet geheel zeker is
-Is een exotische edelparkiet afkomstig uit India (Himalayagebergte) en uit tropisch Afrika (boven de evenaar). Telling 2015: 8000 exemplaren

Halsbandparkiet

Halsbandparkiet: Psittacula krameri