Lijster – Merel – Turdus merula

-Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002: bezette uurhokken met broedzekerheid %: 99,5
-Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels, 2016: LC – Momenteel niet in gevaar (Least Concern)

Merel mannetje + vrouwtje

Merel mannetje + vrouwtje – Turdus merula