reiger (Grote zilverreiger): Ardea alba

-Niet broedend – doortrekker/overwinteraar in belangrijke aantallen-Omdat het in het begin niet duidelijk was dat deze vogel als broedvogel zich zou handhaven, werd hij in 2004 als gevoelig op de Nederlandse rode lijst gezet.

Grote zilverreiger: Ardea alba