Vliegenvanger – Roodborst – Erithacus rubecula

-Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002: bezette uurhokken met broedzekerheid %: 95,0
-Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels, 2016: LC – Momenteel niet in gevaar (Least Concern)

Roodborst – Erithacus rubecula