roodstaart (Zwarte roodstaart): Phoenicurus ochruros

-Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002: bezette uurhokken met broedzekerheid %: 95,8
-Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels, 2016: LC – Momenteel niet in gevaar (Least Concern)

Zwarte roodstaart

Zwarte roodstaart: Phoenicurus ochruros