waterranonkel: Fijne waterranonkel: Ranunculus aquatilis

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 5: vrij algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 7,3

Fijne waterranonkel: Ranunculus aquatilis