zwaan (Knobbelzwaan): Cygnus olor

-Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002: bezette uurhokken met broedzekerheid %: 25,6
-Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels, 2016: NT – Bijna in gevaar (Near Threatened)

zwaan (Knobbel)

Knobbelzwaan: Cygnus olor