biggekruid (Gewoon biggekruid): Hypochaeris radicata

– Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 10: uiterst algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 71,1

Gewoon biggenkruid

Gewoon biggenkruid: Hypochaeris radicata

Gewoon biggenkruid fasciatie

Gewoon biggenkruid fasciatie: Hypochaeris radicata