biggekruid – Gewoon biggekruid – Hypochaeris radicata

– Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 10: uiterst algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 71,1

Gewoon biggenkruid

Gewoon biggenkruid – Hypochaeris radicata

Gewoon biggenkruid fasciatie

Gewoon biggenkruid fasciatie – Hypochaeris radicata