Duinriet: Calamagrostis epigejos

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 8: algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 30,8

Duinriet: Calamagrostis epigejos

Duinriet: Calamagrostis epigejos