ereprijs (Tijmereprijs): Veronica serpyllifolia

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 8: algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 25,5

Tijmereprijs: Veronica serpyllifolia