gras: Gewoon struisgras: Agrostis capillaris

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 10: uiterst algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 52,7

Gewoon struisgras: Agrostis capillaris