gras: Timoteegras: Phleum pratense

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 9: zeer algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 40,1

Timoteegras: Phleum pratense