kers (Witte waterkers): Rorippa nasturtium-aquaticum

=Nasturtium officinale
-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 5: vrij algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 9,9

Witte waterkers: Rorippa nasturtium-aquaticum