kruiskruid (Jacobskruiskruid): Jacobaea vulgaris

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 10: uiterst algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 46,4

Jacobskruiskruid met zebrarups van Sint-Jacobsvlinder: Jacobaea vulgaris

Jacobskruiskruid: Jacobaea vulgaris