meelbes (Zweedse meelbes): Sorbus intermedia

=Zweedse lijsterbes
-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: nt: neofyten waarvoor de criteria niet van toepassing zijn
-Aangeplant en verwilderd: exoot uit Zuid-scandinavie.

Zweedse meelbes Winterbeelden: Sorbus intermedia

Zweedse meelbes Lentebeelden: Sorbus intermedia

Zweedse meelbes Herfstbeelden: Sorbus intermedia