smele: Ruwe smele: Deschampsia cespitosa

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 9 (zeer algemeen)
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 22,1

Ruwe smele: Deschampsia cespitosa