Spaanse aak: Acer campestre

=veldesdoorn
-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 6: vrij algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 10,2

Spaanse aak Winterbeelden: Acer campestre

Spaanse aak Lentebeelden: Acer campestre

Spaanse aak Zomer en Herfstbeelden: Acer campestre

Spaanse aak: Acer campestre