vergeet-mij-nietje (Moerasvergeet-mij-nietje): Myosotis scorpioides

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 8: algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 24,1

Moerasvergeet-mij-nietje: Myosotis scorpioides