vergeet-mij-nietje( Zompvergeet-mij-nietje): Myosotis laxa s cespitosa

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 6: vrij algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 8,6

Zomp vergeet-mij-nietje: Myosotis laxa s cespitosa