vuilboom (Sporkehout): Rhamnus frangula

=Frangula alnus
-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 10: uiterst algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 36,2

Vuilboom of spork Herfstbeelden: Rhamnus frangula

Vuilboom of spork Zomerbeelden: Rhamnus frangula