weegbree – Grote weegbree – Plantago major

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 10: uiterst algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 95,3

Grote weegbree met fasciatie: Plantago major

Grote weegbree – Plantago major