windhalm: Grote windhalm: Apera spica-venti

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: a: achteruitgaand
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 9: zeer algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 41,2

Grote windhalm – Apera spica-venti