Esparcette: Onobrychis viciifolia

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: nt: neofyten waarvoor de criteria niet van toepassing zijn
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 1: uiterst zeldzaam
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 0,1
-De plant komt bij ons zowel gekweekt als verwilderd voor. In het zuiden van Europa is hij langs de weg of in droge graslanden te vinden. De esparcette wordt gekweekt voor de toepassing als veevoer.

Esparcette: Onobrychis viciifolia