wikke: Bonte wikke: Vicia villosa

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: nt: neofyten waarvoor de criteria niet van toepassing zijn
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 5: vrij algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 5,3
-Afkomstig van Middellandse-Zeegebied

Bonte wikke: Vicia villosa