netel (Gespleten hennepnetel): Galeopsis bifida

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 6: vrij algemeen
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 10,2

Gespleten hennepnetel: Galeopsis bifida