vergeet-mij-nietje (Akker vergeet-mij-nietje): Myosotis arvensis

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 9 (zeer algemeen)
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 43,4

Akker vergeet-mij-nietje: Myosotis arvensis